Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

તેની યાદો રોજ ધક્કા ખાય છે મારા દિલમાં રહેવા,
જેમ મોજા આવે છે કિનારાના કાનમાં કઇંક કહેવા.
Loading...