Inspirational Reality Quotes in Gujarati


દુનિયાથી વફાદારીની આશા ન રાખો,
જ્યારે દુઆ કબૂલ નથી થતી તો લોકો ભગવાનને પણ બદલી દે છે.
Loading...