Love Shayari in Gujarati

Love Shayari in Gujarati

બળબળતી આ ગરમી માં સુકાતી તારી યાદો ને. 
એક વાર આવી પ્રેમ ના વરસાદ થી ભીંજવી દે.
Loading...