Reality Shayari in Gujarati

Reality Shayari in Gujarati

જીંદગી જાણે કેટલાક વણાંક આપે છે,
દરેક વણાંક પર નવા સવાલ આપે છે,
શોધતા રહીએ આપણે જવાબ જીંદગી ભર,
જવાબ મળે તો જીંદગી સવાલ બદલી નાખે છે.
Loading...