Sad Shayari in Gujarati

Sad Shayari in Gujarati

ભુલી જવાય નહીં એને સુખોના ખ્યાલમાં,
એટલે આંસુઓ સાચવી રાખ્યા છે રૂમાલમાં !
Loading...