Funny Reality Gujarati Quotes


16 વરસના છોકરાવ આંતકવાદી બની ગયા છે.
મતલબ આ દેશના હજી આવતા 50 વરસ સુધી સુધરવાના કોઈ જ અણસાર / શક્યતા નથી.

No comments:

Loading...