Inspirational Quotes in Gujarati

Inspirational Quotes in Gujarati

જીવનમાં કોઈ એક તક ગુમાવી દીધી હોય તો,
આંસુથી આંખ ભીની ના કરવી ,
કારણકે જો આંખ ચોખ્ખી હશે તો જ આવનારી બીજી તક જોઈ શકાશે.

No comments:

Loading...