Gujarati Suvichar Quotes

Gujarati Suvichar Quotes

ભય ફુલોને હોય છે
કાંટાને નહિ.

1 comment:

parth prajapati said...

છેલ્લે તો ફૂલ જ ચૂટાંય છે

સાહેબ

કાંટા નહિ

Loading...