Gujarati Suvichar in Life

Gujarati Suvichar in Life

જીંદગી છે અઘરી,પણ છેવટે ટેવાઈ જવાય છે, 
શનિવાર અને સોમવારની વચ્ચે થોડું જીવાઈ જાય છે.

No comments:

Loading...