Life Gujarati Quotes

Life Gujarati Quotes

જિંદગી ની કસોટી ના કોઈ ગુણાંક નથી હોતા સાહેબ,
કોઈ તમને દિલ થી યાદ કરે તો સમજી લેજો કે પાસ થઈ ગયા.

No comments:

Loading...