Gujarati Love Status

Gujarati Love Status

લાગણી મારી છે આયુર્વેદ જેવી,
એટલે મોડી તમને થાશે અસર.

No comments:

Loading...