Sad Status in Gujarati

Sad Status in Gujarati

સતત સુખ ની તલાશ માં,
મેં ઘણું સુખ ગુમાવ્યું છે.

No comments:

Loading...